Вівторок, 21 грудня 2021 10:40

Літературна премія ім.Максима Рильського (Положення)

Написано перес.служба АУОЕ

           ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 179

ПОЛОЖЕННЯ

про Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського

  1. Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського (далі - Премія) присуджується щороку письменникам і поетам за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.
  2. Премія присуджується у двох номінаціях до дня народження МаксимаРильського - 19 березня - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на відповідну мету. Розмір Премії за кожною з номінацій становить 20 тис. гривень.

{Пункт 2 із зміястій внесеними згідно з Постановою КМ№ 202 від 21.03.2018; в редакції Постанови КМ№ 413 від 22.05.2019}

  1. Премія присуджується громадянам. України, іноземцям та особам без громадянства.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ№ 1193 від 02.12.2020і Звання лауреата Премії присвоюється у таких номінаціях:

за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів; за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами

народів світу.

Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі. Премія не присуджується посмертно.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ№ 413 від 22.05.2019}

  1. На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
  2. Премія присуджується на конкурсних засадах. Конкурс на здобуття Премії оголошується щороку не пізніше 1 вересня. Інформація про зазначений конкурс оприлюднюється на офіційних веб-еайтах

Держкомтелерадіо і Національної спілки письменників.

  1. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо (далі - заявники).
  2. Твори, висунуті на здобуття Премії, подаютьсядо 1 листопада заявниками Комітетові з  присудження Премії Кабміну Міністрів України імені М.Рильського ( далі Комітет) разом із  супровідним листом , до якогододаються:

клопотання про  присудження  премії з  короткою  характеристикою  твору  та його  автора  у  паперовій та  електронній  формі ,

три примірника  твору  у друкованому  вигляді ,

розширена  анотація  на  твір  у паперовій  та  електронній  формі ,

копії  відгуків  у засобах  масової  інформації , рецензії (за  наявності) ,

копії  паспорта  та  реєстраційного  номена облікової картки платника  податку  згідно  з Державним  реєстром  фізичних осіб – платників  податків , крім  фізичних  осіб , які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки платника  податків  та   повідоміли  про це  відповідний  орган державної  податкової  служби  і мають відмітку  у паспорті.

  1. Премія присуджується  Кабінетом  Міністрів України  на  підставі пропозицій  та  рекомендацій Комітету.
  2. Особам , удостоєним Премії, присвоюється звання  лауреата Премії Кабінету Міністрів України  імені Максима Рильського та в урочистій обстановці  гловою Комітету  або  за  його дорученням заступником  голови Комітету вручається  диплом.
Прочитало 134 разів